Motioner till årsmötet

Om du har något förslag som du vill lämna till årsmötet, så behöver du skicka in en så kallad motion till styrelsen.  Motionen ska vara inskickad senast 20 oktober 2021 till info@gnesta-trosa-bk.se

En motion ska innehålla

  • Det ska stå att det är en motion till Gnesta-Trosa BK årsmöte
  • En rubrik med ärendet
  • En tydlig presentation av förslaget och vad förslaget går ut på
  • Förslag till beslut och varför
  • Daterad och ditt namn