Organisationsförändring

SKK har föreslagit en organisationsförändring, som kan få stora konsekvenser för vår  verksamhet. Om du är intresserad av att sätta dig in i frågan finns allt underlag på SBKs webb. Klubben kommer att besvara frågan på ett arbetsmöte den 24 mars. Du kan även som medlem besvara enkäten. Alla synpunkter ska komma in till SKK senast den 31 mars.