Bli medlem

Gnesta-Trosa BK klubbstuga och träningsplaner finns vid Lötbodal utanför Gnesta. Vintertid arrangerar klubben inomhusträning i Nykvarns hundhall.

Medlemmar har rätt att träna på klubbens planer och alla som regelbundet hjälper till på klubben får också nycklar till klubbstugan vilket ger möjlighet att tända belysningen på planerna för träning även när ingen annan annan ansvarig finns på plats.

Medlemskapet ger också förtur till klubbens tävlingar i bruks, lydnad och Nose Work, samt en möjlighet att vara med på klubbens medlemsträning.

Genom att bli medlem i Gnesta-Trosa BK blir du också medlem i Svenska Brukshundsklubben, du får då ta del av all den service som förbundets centrala kansli erbjuder samt tidningen Brukshunden. Läs mer på https://brukshundklubben.se/

Medlemsavgift 2022 är för förbundsmedlemskap 400 kr (530 kr för utlandsmedlemmar) samt 200 kr för medlemskap i Gnesta-Trosa lokalklubb dvs. totalt 600 kr. Om du redan är medlem i en annan klubb och har betalt förbundsavgiften behöver du enbart betala den lokala klubbavgiften. Ansökan om medlemskap görs direkt till SBK centralt. För familjemedlemskap kontakta klubben på medlem@gnesta-trosa-bk.se.

Till medlemsansökan