Träningsdag Lydnadsklass & Brukslydnad 20 maj

Träningsdag för GTBK´s tävlingsekipage

Tävlar du för GTBK i lydnadsklass eller bruks då är denna dag något för dig. Tävlingssektorn vill med denna dag uppmuntra de ekipage som tävlar för klubben. Förtur ges till de som hjälpt till inom
klubbens verksamhet

Datum: 20/5- 2018
Tid: 10-15
Antal:6st ekipage/grupp
Instruktör lydnadsklass: Mikael Ivanov
(referensdomare i lydnad i Sörmlandsdistriktet)
Instruktör brukslydnad: Mikael Svensson
(referensdomare i bruks i Sörmlandsdistriktet)

Vid intresse anmäler du dig till den gren (bruks/lydnad) du tävlar i. Vid många anmälningar lottar tävlingssektorn bland de som bidragit till ideellt arbete inom klubben

Anmälan stänger 1/5 Anmälan görs till: catrin_love@hotmail.com

/ TÄS GTBK Catrin Englund