Årsmöte

Datum: 20 februari 2022

Mötet startar: 10.00

Plats: Studiefrämjandets lokal. Lokstallet Gnesta, Margretedalsvägen. Ingång på baksidan av huset.

Motioner

Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig
och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Lokalklubbsstyrelsen ska
med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet.