Årsmöte 2024 – Val till styrelse

Valberedningen har lämnat sitt förslag på kandidater till val vid årsmötet. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet. Medlem som föreslår kandidat/er ska tydligt ange i sitt förslag:

  • vilken funktions som avses,
  • namn på kandidaten,
  • en kort presentation och
  • uppgift att den föreslagna kandidaten är tillfrågad och vill kandidera.

Medlemmarnas förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2023. Förslaget mejlas till info@gnesta-trosa-bk.se.