Avstånd mot träningsmetoder!

Förbundsstyrelsen går ut med ett uttalande där man kraftfullt
understryker att Svenska Brukshundklubben tar starkt avstånd mot
träningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslagstiftning och
klubbens dressyrpolicy. Se den bifogade filen