Årsmöte 2023

Vill du ändra på något? Lämna in en motion!

Som medlem i Gnesta-Trosa brukshundklubb har du möjlighet att påverka brukshundklubbens organisation och verksamhet genom att lämna in en motion.

Styrelsen ska behandla motionen och kan föreslå avslag, men får inte neka att ta upp motionen på årsmötet. Motionen ska då vara kompletterad med styrelsens yttrande och förslag till beslut i ärendet.

En motion till klubbens årsmöte ska lämnas in skriftligt senast den 20 oktober till info@gnesta-trosa-bk.se.

Så här skriver du en motion:

  1. Rubrik (som kortfattat beskriver ärendet).
  2. Ärende – Skriv vad ärendet handlar om, vad och varför du vill införa/förändra något.
  3. Avslut – Skriv konkret ditt förslag till beslut. Detta ska styrelsen/årsmötet kunna säga ja eller nej till.
  4. Underskrift – Namn och medlemsnummer.

  Mera utförlig information om förslag och motioner finns på SBK:s hemsida, under denna länk: https://brukshundklubben.se/om-oss/organisation/foreningsinformation/moten/motioner-och-forslag/

  Lämna ett svar