Skärpta restriktioner

För att stoppa smittspridning av Covid-19 gäller dessa restriktioner.

Hänvisning och information kring regioner som omfattas av lokala
restriktioner finner ni här;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/


Lista över regionstillhörighet för klubbar finns här;
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/


Länk till tidigare utlagd information gällande lokala restriktioner;
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/11/lokala-restriktioner-paverkar-svenska-brukshundklubbens-verksamheter/


Länk till förtydligande gällande allmänna råd;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/