Valberedningens förslag till val 2022

Valberedningen har nu nedan förslag på de val som ska göras vid årsmötet.

Medlemmar har också möjlighet att nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet.  Detta förslag ska vara styrelsen tillhanda senast

15 december 2021, därefter är nomineringen avslutad. Av det skriftliga förslaget ska det tydligt framgå;

·       Vilken funktion som avses

·       Namn på kandidaten

·       En kort presentation och uppgift om den föreslagna kandidaten

Styrelse

OrdförandeAnki LindholmOmval, 1 år
Vice OrdförandeIngela Falk JensenNyval, 2 år
SekreterareCecilia Trehn1 år kvar av mandattiden
KassörRolf Björk1 år kvar av mandattiden
LedamotMarita TeräsOmval 2 år
LedamotPia LundinNyval 2 år
LedamotChristina (Kia) CollinFyllnadsval 1 år
Suppleant 1Nina LinderNyval 2 år
Suppleant 2Mats Ringel1 år kvar av mandattiden

Revisorer

Revisor Pernilla LövströmOmval 1 år
Revisor Catrin Englund   Omval 1 år
Revisor suppleantMia Eriksson                         Omval 1 år