Kalender

JULI
4 juli MH, ansvarig Linda Madsén Nordin och Helen Magnusson

AUGUSTI
3 Personspår, teori kl.18-19.30, ansvarig Anki Lindholm
6 Personspår kl.17.00-20.00, ansvarig Anki Lindholm, 13/8, 20/8 17.00-20.00.
10 Valpkurs kl. 18.00-20.15, ansvarig: Marita Teräs
10 Lydnadscoachning kl.18-20.30, ansvarig: Catrin Englund
11 Doftprov kl.18, ansvariga Anki Lindholm och Marita Teräs
12 Styrelsemöte kl 19.00, ansvarig Anki Lindholm
13 Personspår kl.17.00-20.00, ansvarig Anki Lindholm
13 Specialsök fortsättningskurs, ansvariga: Ulrika Holmberg och Maria Holm
17 Valpkurs kl. 18.00-20.15, ansvarig: Marita Teräs
18 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
18 Lydnadscoachning kl.18-20.30, ansvarig: Catrin Englund
19 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
20 Personspår kl.17.00-20.00, ansvarig Anki Lindholm
23 Specialsök fortsättningskurs, ansvariga: Ulrika Holmberg och Maria Holm
24 Nose Work grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ulrika Holmberg
24 Valpkurs kl. 18.00-20.15, ansvarig: Marita Teräs
25 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
26 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
27 Nose Work grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ulrika Holmberg
29 Agilityplanen uthyrd
29 Funkisfest. Inbjudan kommer till dig som hjälpt till på klubben. Stort tack!
31 Utbildningsdag med Maria Brandel, ansvarig: Marie Eriksson

SEPTEMBER
1 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
1 Specialsök fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvariga: Ulrika Holmberg och Maria Holm
2 Lydnadscoachning kl.18-20.30, ansvarig: Catrin Englund
2 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
3 Nose Work grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ulrika Holmberg
6 Instruktörsmöte, kl 16.00, ansvarig; Marita Teräs och Anki Lindholm
7 Valpkurs kl. 18.00-20.15, ansvarig: Marita Teräs
7 Nose Work grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ulrika Holmberg
8 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
9 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
10 Nose Work fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Kristina Strömberg
10-11 Specialsök, kl. 09.00 – 16.00, ansvarig Marita Teräs
13 Specialsök fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvariga: Ulrika Holmberg och Maria Holm
14 Valpkurs kl. 18.00-20.15, ansvarig: Marita Teräs
15 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
16 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
17 Styrelsemöte kl 19.00, ansvarig Anki Lindholm
21 Specialsök fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvariga: Ulrika Holmberg och Maria Holm
22 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
23 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
24 Nose Work fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Kristina Strömberg
28 Nose Work fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Kristina Strömberg
29 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
30 Specialsök fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvariga: Ulrika Holmberg och Maria Holm
30 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen

OKTOBER
5 Nose Work fortsättningskurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Kristina Strömberg
6 Rallylydnad, grundkurs kl.18.00-20.15, ansvarig: Ingela Falk Jensen
7 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
8 Styrelsemöte kl 19.00, ansvarig Anki Lindholm
14 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
21 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
24 Tävling Nose Work klass 1, Plats; Stjärnhovs Säteri
25 Tävling Nose Work klass 2, Plats: Stjärnhovs Säteri
28 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen

NOVEMBER
4 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
11 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
12 Styrelsemöte kl 19.00, ansvarig Anki Lindholm
18 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen
25 Rallylydnad, öppen träning på övre plan, kl.18.00-19.30, ansvarig: Ingela Falk Jensen

DECEMBER
10 Styrelsemöte kl 19.00, ansvarig Anki Lindholm