Kalender

JANUARI
9 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
16 Nykvarnshundhall kl. 17.00-19.
16 kl 10.00-13.00 Styrelsemöte, ansvarig Anki Lindholm
17 Nose work, kl. 18.00-20.15, ansvarig Ulrika Holmberg
24 Nose work, kl. 18.00-20.15, ansvarig Ulrika Holmberg
26 Valpkurs, kl. 18.00-19.30 ansvarig Catrin Englund
30 Nykvarnshundhall kl. 17.00-19.00
31 Nose work, kl. 18.00-20.15, ansvarig Ulrika Holmberg

FEBRUARI
5-6 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
7 Valpkurs, kl. 18.00-19.30 ansvarig Catrin Englund
13 Nykvarnshundhall kl. 17.00-19.00
14 Valpkurs, kl. 18.00-19.30 ansvarig Catrin Englund
20 Nykvarnshundhall kl. 15.00-17.00
20 Kl 10.00 Årsmöte (Studiefrämjandets lokal), ansvarig Anki Lindholm
23 Valpkurs, kl. 18.00-19.30 ansvarig Catrin Englund
27 Nykvarnshundhall kl. 17.00-19.00
28 Valpkurs, kl. 18.00-19.30 ansvarig Catrin Englund

MARS
6 Nykvarnshundhall kl. 15.00-17.00
7 Valpkurs, kl. 18.00-19.30 ansvarig Catrin Englund
12 Lagutveckling för styrelsen och sektorsansvariga, ansvarig styrelsen
13 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
16 Valpkurs, kl. 18.00-20.15 ansvarig Ulrika Holmberg
23 Valpkurs, kl. 18.00-20.15 ansvarig Ulrika Holmberg
27 Tävling, Spår AKL , Sök AKL
30 Valpkurs, kl. 18.00-20.15 ansvarig Ulrika Holmberg

APRIL
4 Styrelsemöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen
6 Valpkurs, kl. 18.00-20.15 ansvarig Ulrika Holmberg
10 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
10 Uppfödar MH, ansvarig Mats Ringel
10 Valpkurs, kl. 9.00-12.00 ansvarig Ulrika Holmberg
24 Uppfödar MH, ansvarig Mats Ringel

MAJ
2 Styrelsemöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen
2 Rallylydnad, kl. 18-20.15, ansvarig Ingela Falk Jensen
7 Rallylydnad, kl. 10-13, ansvarig Ingela Falk Jensen
8 Rallylydnad, kl. 10-13, ansvarig Ingela Falk Jensen
9 Rallylydnad, kl. 18-20.15, ansvarig Ingela Falk Jensen
10 Kvällstävling TEM behållare, ansvarig Kristina Strömberg
15 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
15 Uppfödar MH, ansvarig Mats Ringel
16 Rallylydnad, kl. 18-20.15, ansvarig Ingela Falk Jensen
18 Träningstävling rallylydnad, kl. 18, ansvarig Ingela Falk Jensen
23 Tävling, Spår HKL, Spår LKL
24 Rallylydnad, kl. 18-20.15, ansvarig Ingela Falk Jensen
30 Tävling, Spår HKL, Spår LKL
31 Rallylydnad, kl. 18-20.15, ansvarig Ingela Falk Jensen

JUNI
7 Kvällstävling TEM utomhus, ansvarig Kristina Strömberg
12 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
13 Rallylydnad, kl. 18-20.15, ansvarig Ingela Falk Jensen
15 Träningstävling rallylydnad, kl. 18, ansvarig Ingela Falk Jensen
17 kl 09.00-17.00 I distriktets regi – Uppletande. Ansvarig Maria Gabrielsson
18 Tävling Sök EKL, Sök HKL, Sök LKL
19 Tävling Skydd EKL, Skydd HKL Skydd LKL
20 Styrelsemöte kl. 18.00, ansvarig styrelsen
20 Medlemsmöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen

JULI

AUGUSTI
8 Styrelsemöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen
13-14 SBK Instruktörsutbildning (inne och ute) kl 09.00 – 17.00. Ansvarig Anki Lindholm
14 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
15 Tävling, Spår AKL , Sök AKL

SEPTEMBER
4 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
4 Uppfödar MH, ansvarig Mats Ringel
5 Styrelsemöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen
24 Allmänlydnad 1 Special, Kl 09.00 – 13.00, Ansvarig Anki Lindholm

OKTOBER
1 Allmänlydnad 1 Special, Kl 09.00 – 13.00, Ansvarig Anki Lindholm
1 TSM NW1 Stjärnhovs säteri, ansvarig Kristina Strömberg
2 TSM NW2 Stjärnhovs säteri, ansvarig Kristina Strömberg
8 Allmänlydnad 1 Special, Kl 09.00 – 13.00, Ansvarig Anki Lindholm
9 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
15 Allmänlydnad 1 Special, Kl 09.00 – 13.00, Ansvarig Anki Lindholm
22 Examination SBK Instruktörsutbildning, kl 09.00 -17.00. Ansvarig Anki Lindholm
23 Styrelsemöte ansvarig styrelsen
23 Medlemsmöte ansvarig styrelsen

NOVEMBER
6 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg
14 Styrelsemöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen

DECEMBER
5 Styrelsemöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen
11 Specialsök, kl. 10-15.15, ansvarig Marita Teräs och Kristina Strömberg

2023

JANUARI
15 Styrelsemöte kl. 19.00, ansvarig styrelsen

FEBRUARI
19 Årsmöte