Valberedningens förslag till val 2022

Valberedningen har nu nedan förslag på de val som ska göras vid årsmötet.

Medlemmar har också möjlighet att nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet.  Detta förslag ska vara styrelsen tillhanda senast

15 december 2021, därefter är nomineringen avslutad. Av det skriftliga förslaget ska det tydligt framgå;

·       Vilken funktion som avses

·       Namn på kandidaten

·       En kort presentation och uppgift om den föreslagna kandidaten

Styrelse

OrdförandeAnki LindholmOmval, 1 år
Vice OrdförandeIngela Falk JensenNyval, 2 år
SekreterareCecilia Trehn1 år kvar av mandattiden
KassörRolf Björk1 år kvar av mandattiden
LedamotMarita TeräsOmval 2 år
LedamotPia LundinNyval 2 år
LedamotChristina (Kia) CollinFyllnadsval 1 år
Suppleant 1Nina LinderNyval 2 år
Suppleant 2Mats Ringel1 år kvar av mandattiden

Revisorer

Revisor Pernilla LövströmOmval 1 år
Revisor Catrin Englund   Omval 1 år
Revisor suppleantMia Eriksson                         Omval 1 år

Motioner till årsmötet

Om du har något förslag som du vill lämna till årsmötet, så behöver du skicka in en så kallad motion till styrelsen.  Motionen ska vara inskickad senast 20 oktober 2021 till info@gnesta-trosa-bk.se

En motion ska innehålla

 • Det ska stå att det är en motion till Gnesta-Trosa BK årsmöte
 • En rubrik med ärendet
 • En tydlig presentation av förslaget och vad förslaget går ut på
 • Förslag till beslut och varför
 • Daterad och ditt namn

Årsmöte

Datum: 20 februari 2022

Mötet startar: 10.00

Plats: Studiefrämjandets lokal. Lokstallet Gnesta, Margretedalsvägen. Ingång på baksidan av huset.

Motioner

Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig
och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Lokalklubbsstyrelsen ska
med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet.

Medlemsmöte

Välkommen att delta i medlemsmöte onsdagen den 29 september kl 19.00.

Vi genomför mötet digitalt, via Zoom.

Anmäl dig genom att svara till: info@gnesta-trosa-bk.se så får du en länk till Zoom-mötet, som du kopplar upp dig på via dator eller mobil.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Ekonomisk rapport
 4. Rapporter från sektorerna:
  • Utbildning (HUS)
  • Tävling (TÄS)
  • Stuga/område
  • Rasutveckling/MH (RUS)
  • Kök
 5. Information från styrelsen
 6. Diskussionsfråga: Arvoden
 7. Övriga frågor
 8. Mötet avslutas

Hundens vecka

På måndag den 13 september kl.17.30 – 18.30 arrangerar vi en tipspromenad för dig och din hund. Start vid Hagstumosses parkering och målgång på klubben. Fika i klubbstugan vid målgång och fina vinster till alla som svarat rätt på alla frågor utlovas.

Arrangemanget är en del av Hundens Vecka. Missa inte alla roliga arrangemang!

Belysning

Nu har vi fått upp ny belysning på planerna samt parkeringen.
Parkeringen: Lampan styrs av rörelsedetektor och skymningsrelä, lyser 45min.
Belysning nedre plan tänds med timer som vrids till önskad tid är placerad på lilla huset.
Belysningen övre plan tänds med timer som vrids till önskad tid är placerad på klubbhuset.

Mvh Styrelsen

Dålig väg upp till klubben

Gnesta kommun har lagt ut information på sin hemsida angående det dåliga skicket på Lötbodalsvägen upp mot klubben. Dock finns ingen kommentar eller hänsyn tagen till klubbens verksamhet och behov av en användbar bilväg. Ordförande har haft kontakt med ansvarig på kommunen och framfört synpunkter och krav från klubben. Beskedet är att vägen inte kommer att kunna åtgärdas förrän tidigast i augusti, allt timmer behöver forslas ut först. Fortsatt uppföljning och kontakt med kommunen sker.

Medlemsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta i digitalt Medlemsmöte

Torsdagen den 17 juni kl 19.00 via Zoom

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Ekonomisk rapport
 4. Information från sektorerna
 5. Information från styrelsen
 6. Övriga frågor
 7. Mötets avslutande

Anmäl dig till info@gnesta-trosa-bk-se så skickar vi en Zoom-länk för mötet.

Välkomna önskar Styrelsen