ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBETALNING

Ångerrätt och regler för återbetalning

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal (2005:59) rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar från det att Gnesta-Trosa BK har bekräftad din kursplats. Skicka ett mejl till kurs@gnesta-trosa-bk.se och ange ditt namn, kontonummer och kursstart.

Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå högst 90 % av inbetald kursavgift, senast 14 dagar från och med den dag vi mottog ditt mejl om avbokning.

Om kursen har startat under tiden ångerrätten gäller, har du accepterat att avstå från ångerrätten. 

Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom föreläsningar eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avbokning

Avbokningar och återbetalning efter ångerrätten

Vid uppvisande av intyg från läkare eller veterinär återbetalas högst 90 % inbetald kursavgift. För påbörjad kurs görs även avdrag för genomförd del.

Om du ångrar din anmälan efter 14 dagar räknat från det att du fått din bekräftelse, eller om du har påbörjat kursen, återbetalas inte inbetald kursavgift vid avbokning.

Ändrade förhållanden för kursen eller inställd kurs

Gnesta-Trosa BK förbehåller sig rätten att ändra datum, tid, byta till annan behörig instruktör eller göra en annan ändring av betydelse som blir nödvändig för att genomföra kursen. Gäller både enskilda kurstillfällen och hela kursen.

Vid avbokning av kurs på grund av ändrade förhållanden, mejla till kurs@gnesta-trosa-bk.se, och ange varför du vill avboka kursen. Viktigt är att värdet för dig att gå kursen måste väsentligen ha minskat. Återbetalning kan i så fall göras med högst 90% av oförbrukad kursavgift.

Vid inställd kurs har du rätt att få tillbaka full kursavgift. Ersättningar eller merkostnader därutöver betalas inte.