INTEGRITETSPOLICY

MEDLEMMAR

Ett medlemskap i Gnesta-Trosa BK förutsätter att klubbens förtroendevalda har rätt att hantera personuppgifter – ditt personnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer. Enligt GDPR är Gnesta-Trosa BK personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling vi behöver göra för att du ska få information om klubben samt kunna utöva dina demokratiska rättigheter som medlem.

Vi är en lokalklubb i Svenska Brukshundsklubben (SBK) och vi har ett gemensamt medlemsregister. Det är SBKs centralt som administrerar ändringar i ditt medlemskap.

FÖRTROENDEVALDA OCH FUNKTIONÄRER

För förtroendevalda och funktionärer (instruktörer, domare, tävlingsledare) finns uppgift om genomgången utbildning, uppdrag och roll i medlemsregistret. Dessa uppgifter använder vi endast i det tänkta syftet dvs. för att klubbens ska kunna bedriva sin verksamhet.

KURSDELTAGARE

Gnesta-Trosa BK hanterar personuppgifter i samband med anmälningar till kurser. För att delta i kurser i klubbens regi krävs medlemskap och inga andra personuppgifter än de som finns i vårt medlemsregister. Våra kurser arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet och vi delar uppgifter om vem som gått en viss kurs med denna organisation för att vi ska kunna få ekonomiskt bidrag och därmed hålla ner kurskostnaderna.

TÄVLANDE

Gnesta-Trosa BK hanterar personuppgifter när vi arrangerar tävlingar. I detta fall krävs inte medlemskap i vår lokalklubb och vi hanterar personuppgifter för att vi ska kunna genomföra tävlingen enligt de regler som satts upp av Svenska Brukshundsklubben respektive Svenska Nose Work klubben.

Dina uppgifter behandlas i enlighet med de regler som följer av GDPR och kommer inte att användas för andra syften än ovanstående.

Mer info om GDPR hittar du hos SBK.