Kontaktpersoner

Klubbmejl: info@gnesta-trosa-bk.se

Ordförande:  Anki Lindholm, 073 964 00 93
Vice ordförande: Marie Eriksson
Sekreterare: Cecilia Trehn  info@gnesta-trosa-bk.se
Kassör: Rolf Björk, kassor@gnesta-trosa-bk.se
Ledamot: Ingela Falk Jensen
Ledamot:
Marita Teräs,  Utbildningsanv.: kurs@gnesta-trosa-bk.se 073 366 24 81
Ledamot: Heléne  Berzelius
Suppleant 1 :
Gudrun Löfgren
Suppleant 2: Mats Ringel

Revisorer
Catrin Englund och Pernilla Lövström

Valberedning
Helen Magnusson  (sammankallande)
Kristina Strömberg
Kristin Hagström

Hundägarutbildning
Marita Teräs –  frågor om kurser mejla kurs@gnesta-trosa-bk.se.

Tävling
Bruks/Lydnad;  Ulrika Holmberg – frågor om tävlingar tavling@gnesta-trosa-bk.se
Nose Work: Kristina Strömberg – frågor om tävlingar  Gtbknw@gmail.com

Kök
Linda Madsen Nordin och Helen Magnusson

Stuga & område
Eva Björk

Rasutveckling (Mentalbeskrivning/prov)
Helen Magnusson och Linda Madsen Nordin

Medlemsansvarig
Marie Eriksson

Träningsgrupper
Huvudansvarig:
Marita Teräs, Hundägarutbildning
Rallylydnad:
Ingela Falk Jensen
Personsök:
Marita Teräs
Personspår:
Anki Lindholm