AVVERKNING LÖTBODAL

Avverkning i Lötbodal – begränsad möjlighet till parkering

Med början under vecka 13 och troligen fram till slutet av april kommer avverkning och utkörning av timmer att ske på Lötbodalsvägen. Vägen är smal och lämpliga ytor för upplägg av timmer är få, bl.a kommer vägens ”mötesplatser” att användas för detta ändamål. 

Följande gäller under avverkningsperioden:

  • Ingen parkering utmed Lötbodalsvägen.
  • Parkering uppe vid klubben får endast ske vid ytan bredvid dasset. Se karta, den ”gröna ytan” är ok att parkera på.
  • Ingen parkering på/intill vändplanen – den måste vara fri för timmerbilarna att vända på.

Se även information på Gnesta kommuns hemsida Dags för avverkning i Lötbodal.

Vad gäller på kvällar och helger?

Enligt info från kommunen kommer utkörning av timmer att ske kontinuerligt – vardagar som helgdagar och på olika tider, dvs även kvällar. Det innebär att alla som tränar, går kurs eller besöker oss av annan anledning är hänvisade till parkeringen på ”gröna ytan”. 

Vid officiella tävlingar kan vi komma att få dispens gällande parkering – kontakt med kommunen pågår kring detta.

Mera information kommer så snart det finns!

// Styrelsen

Det grönmarkerade området är ok att parkera på.