Motioner till årsmötet

Om du har något förslag som du vill lämna till årsmötet, så behöver du skicka in en så kallad motion till styrelsen.  Motionen ska vara inskickad senast 20 oktober 2021 till info@gnesta-trosa-bk.se

En motion ska innehålla

  • Det ska stå att det är en motion till Gnesta-Trosa BK årsmöte
  • En rubrik med ärendet
  • En tydlig presentation av förslaget och vad förslaget går ut på
  • Förslag till beslut och varför
  • Daterad och ditt namn

Årsmöte

Datum: 20 februari 2022

Mötet startar: 10.00

Plats: Studiefrämjandets lokal. Lokstallet Gnesta, Margretedalsvägen. Ingång på baksidan av huset.

Motioner

Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig
och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Lokalklubbsstyrelsen ska
med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet.

Passa på – Nominera din kandidat till val vid klubbens årsmöte

Valberedningens preliminära förslag till val vid årsmötet 2021 finns här.  Enligt den nya valordningen har du som medlem möjlighet att nominera ytterligare kandidater till de valbara funktionerna.

För att göra det behöver du i ditt kandidatförslag tydligt ange:

  • Vilken funktion som avses
  • Kandidatens namn
  • En kort presentation
  • Uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2020, info@gnesta-trosa-bk-se

Kallelse till Årsmöte 2021

Gnesta-Trosa BK:s årsmöte äger rum den 21 februari 2021 kl 11.00. Mötet genomförs digitalt via Zoom.

Länk till Dagordning för årsmötet.

Länk till Årsmöteshandlingar (dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget, förslag medlemsavgifter 2022, valberedningens förslag).

Anmälan till årsmötet görs via epost till info@gnesta-trosa-bk-se senast den 19 februari. Länk till Zoom-mötet skickas ut via epost till de som anmält sig.

Mötet kommer att vara öppet från kl 10.30 för att alla ska ha tid att logga in och få tekniken att fungera.

Om du inte har Zoom installerat på din dator, kan du göra det i förväg via denna länk: https://zoom.us/support/download