Kallelse till årsmöte 2022

Datum: 20 februari 2022

Mötet startar: kl 10.00

Plats: Ändring – pga rådande restriktioner genomförs mötet digitalt, via Zoom

Kallelse gick ut till samtliga medlemmar den 28 december. Ny kallelse med information om ändring till digitalt möte inkl länk till Zoom-mötet skickades den 16 januari.

Anmälan till: info@gnesta-trosa-bk.se

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras här senast den 13 februari.

Valberedningens slutliga förslag till val 2022

Medlemmar har i enlighet med stadgarna haft möjlighet att nominera kandidater till val vid årsmötet, men inga förslag har inkommit från medlemmarna.

Valberedningen har nu nedanstående slutliga förslag på de val som ska göras vid årsmötet.

Styrelse

OrdförandeAnki LindholmOmval, 1 år
Vice OrdförandeIngela Falk JensenNyval, 2 år
SekreterareCecilia Trehn1 år kvar av mandattiden
KassörRolf Björk1 år kvar av mandattiden
LedamotMarita TeräsOmval 2 år
LedamotPia LundinNyval 2 år
LedamotChristina (Kia) CollinFyllnadsval 1 år
Suppleant 1Nina LinderNyval 2 år
Suppleant 2Mats Ringel1 år kvar av mandattiden

Revisorer

Revisor Pernilla LövströmOmval 1 år
Revisor Catrin Englund   Omval 1 år
Revisor suppleantMia Eriksson                         Omval 1 år

Motioner till årsmötet

Om du har något förslag som du vill lämna till årsmötet, så behöver du skicka in en så kallad motion till styrelsen.  Motionen ska vara inskickad senast 20 oktober 2021 till info@gnesta-trosa-bk.se

En motion ska innehålla

  • Det ska stå att det är en motion till Gnesta-Trosa BK årsmöte
  • En rubrik med ärendet
  • En tydlig presentation av förslaget och vad förslaget går ut på
  • Förslag till beslut och varför
  • Daterad och ditt namn

Passa på – Nominera din kandidat till val vid klubbens årsmöte

Valberedningens preliminära förslag till val vid årsmötet 2021 finns här.  Enligt den nya valordningen har du som medlem möjlighet att nominera ytterligare kandidater till de valbara funktionerna.

För att göra det behöver du i ditt kandidatförslag tydligt ange:

  • Vilken funktion som avses
  • Kandidatens namn
  • En kort presentation
  • Uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2020, info@gnesta-trosa-bk-se

Kallelse till Årsmöte 2021

Gnesta-Trosa BK:s årsmöte äger rum den 21 februari 2021 kl 11.00. Mötet genomförs digitalt via Zoom.

Länk till Dagordning för årsmötet.

Länk till Årsmöteshandlingar (dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget, förslag medlemsavgifter 2022, valberedningens förslag).

Anmälan till årsmötet görs via epost till info@gnesta-trosa-bk-se senast den 19 februari. Länk till Zoom-mötet skickas ut via epost till de som anmält sig.

Mötet kommer att vara öppet från kl 10.30 för att alla ska ha tid att logga in och få tekniken att fungera.

Om du inte har Zoom installerat på din dator, kan du göra det i förväg via denna länk: https://zoom.us/support/download